7 archiveren, uitlenen en verzekeren

10 december 2011

Vandaag bespreken we de relatie tussen particuliere verzamelaars en musea. Wat gebeurt er, als er een object in bruikleen wordt gegeven; wat maak je voor afspraken hierover, hoe zit het met de verantwoordelijkheden van de lenende partij, wat wil je er zelf uithalen en hoe dien je hiermee het grotere belang?

Je wordt ontvangen in het Museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam. Sjarel Ex verzorgt een lezing over Het Collectiegebouw – een nieuw model van publiekprivate samenwerking. En Mienke Simon Thomas, senior conservator toegepaste kunsten en vormgeving, vertelt over de collectie van het museum. Ook gaat zij in op haar ervaringen en de nauwe samenwerking met particuliere verzamelaars. Gerard Jongbloed en Yoo-Sun Chung, medewerkers van AON Artscope geven voorlichting over het verzekeren van objecten. Hoe wordt de waarde bepaald, waar moet je aan denken bij nieuwe aankopen, welke factoren van schade zijn wel of juist niet gedekt, hoe wordt een schade gemeld en afgehandeld.

locatie en rooster

Datum: 10 december 2011

Locatie: Museum Boijmans Van Beuningen, Museumpark 18-20, Rotterdam
11:00 uur verzamelen voor de entree van Museum Boijmans Van Beuningen
11:15 uur ontvangst en lezing door Sjarel Ex, directeur Museum Boijmans van Beuningen
11:45 uur lezing door Mienke Simon Thomas, senior conservator toegepaste kunsten en vormgeving
12:30 uur lunch op eigen kosten
13:30 uur lezing door AON Artscope over het verzekeren van objecten
14:30 uur einde programma, gelegenheid om diverse tentoonstellingen te bezoeken
17:00 uur Museum Boijmans Van Beuningen sluit