naprogramma MfDC

In de toekomst zullen op deze pagina speciaal voor de alumni - de ouddeelnemers - van My first Design Collection activiteiten zoals atelierbezoeken, lezingen of rondleidingen door bijzondere designexperts worden aangekondigd. Ook introducés en deelnemers van de huidige programma's zijn van harte welkom.

Een leuke manier om je ervaringen uit te breiden en tegelijk contact te houden met je medecursisten en nieuwe mensen te leren kennen.