Mienke Simon Thomas

Portret Mienke Simon ThomasMfDC 2011/2012

Na vier jaar in Eindhoven de Akademie voor Industriële Vormgeving te hebben bezocht (de huidige Design Academy), studeerde Mienke Simon Thomas kunst- en vormgevingsgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit in Utrecht. Vervolgens was zij enig tijd als freelancer werkzaam (o.a.: medewerking aan Industrie & Vormgeving; het Nieuwe Bouwen in Amsterdam en publicaties over meubelontwerper Cornelis van der Sluys). In 1989 startte zij aan haar promotieonderzoek aan de Vrije Universiteit in Amsterdam bij Prof. Carel Blotkamp over ornamenttheorieën in Nederland. Dit resulteerde in 1996 in haar dissertatie De Leer van het Ornament. Versieren volgens voorschrift 1850 – 1930.

Sedert 1993 is Mienke Simon Thomas tevens werkzaam als conservator in Museum Boijmans Van Beuningen. Hier maakte zij tentoonstellingen over onderwerpen op het gebied van de toegepaste kunst en vormgeving uit de 20ste eeuw, waarbij in veel gevallen ook een publicatie verscheen (een selectie: Een persoonlijk stempel over de particuliere Seawolf zilvercollectie; Nederlandse Art Nouveau en Art Deco keramiek, Jaap Gidding. Art Deco in Nederland, Jac. Jongert, Proeven is kopen en recent Johan Thorn Prikker. De Jugenstil voorbij.

Naast haar werk in Museum Boijmans Van Beuningen heeft zij ook altijd nog andere opdrachtgevers. Voor het Deventer Museum schreef zij bijvoorbeeld de helft van het boek Blik op blik. Design van Nederlands verpakkingsblik en voor uitgeverij Reaktion Book in Londen Dutch Design A History dat in 2008 als Goed in vorm. Honderd jaar ontwerpen in Nederland in Nederland verscheen.

Mienke Simon Thomas is zelf níet een verzamelaar. Haar interesse gaat eerder uit naar de wereld waarin de producten tot stand kwamen en naar hoe zij in die wereld ontvangen werden, dan naar (het bezit van) de werken zelf. Zij voelt zich daarom vaak meer een historicus dan een kunsthistoricus. Desalniettemin heeft ze in de bijna dertig jaar dat ze nu op dit terrein werkzaam is heel wat objecten gezien en in handen gehad.

Dit jaar is Mienke Simon Thomas uitgenodigd om aan het Master programma van het Cooper-Hewitt Designmuseum in New York een cursus Dutch Design te komen geven.

contactgegevens

Museum Boijmans Van Beuningen

http://www.boijmans.nl